Bếp điện

image

Bếp điện

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type .

Showing all 4 results

Bếp điện Brandt TV1000B bếp domino

- Số bếp: 2

- Kích thước (cm): 5,5 x 27 x 49 cm

- Giá hãng: 11.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 10.620.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp điện Brandt TV1020B

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 5,5 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 17.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 16.110.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp điện Brandt TV1021B

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 5,5 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 15.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 13.950.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp điện Brandt TV1082B

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 4.1 x 75 x 49cm

- Giá hãng: 21.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 19.350.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ