bếp từ

Showing all 13 results

BẾP TỪ BRANDT BPI6230BL

- Số bếp: 2

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 28.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.010.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1000B bếp domino

- Số bếp: 2

- Kích thước (cm): 6.4 x 26.5 x 49 cm

- Giá hãng: 18.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 17.010.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1013B bếp hỗn hợp từ + gas

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 6.6 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 31.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 25.520.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1015B 3 bếp

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 35.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 28.720.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1016B 4 bếp

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 37.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 32.215.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1022B 4 bếp CYCLIC

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 38.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 32.725.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1028B 3 bếp CYCLIC

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 36.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.025.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1033B Maxizone

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 39.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 33.575.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1082B 4 bếp 80cm

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 6.4 x 75 x 49 cm

- Giá hãng: 41.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 35.615.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI112B 4 bếp

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 36.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.110.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI118B 3 bếp

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 32.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 27.625.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI118W 3 bếp

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 33.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 28.475.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI607BU1 2 bếp

- Số bếp: 2

- Kích thước (cm): 64 x 66.5 x 34.5 cm

- Giá hãng: 25.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 22.950.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ