tủ lạnh

Showing all 7 results

Tủ lạnh Brandt BFC1302VX độc lập

- Mã sản phẩm: BFC1302VX

- Kích thước (cm): 200.4 x 59.8 x 61 cm

- Giá hãng: 75.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 60.400.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BFC2322AN Black độc lập

- Mã sản phẩm: BFC2322AN

- Kích thước (cm): 185.4 x 59.8 x 61 cm

- Giá hãng: 47.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 38.000.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BFU382YNX + BFL2372YX side by side độc lập

- Mã sản phẩm: BFU382YNX + BFL2372YX

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: Đang cập nhật

- Giá Khuyến mại: Đang cập nhật

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BIL1373SI + BIU1223NI âm side by side

- Mã sản phẩm: BIL1373SI + BIU1223NI

- Kích thước (cm): 197 x 119.6 x 56.5 cm

- Giá hãng: 137.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 110.240.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BIL1373SI âm

- Mã sản phẩm: BIL1373SI

- Kích thước (cm): 197 x 59.8 x 56.5 cm

- Giá hãng: 69.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 59.415.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BIU1223NI tủ đông âm

- Mã sản phẩm: BIU1223NI

- Kích thước (cm): 197 x 59.8 x 56.5 cm

- Giá hãng: 67.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 57.715.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt CEN31700X độc lập

- Mã sản phẩm: CEN31700X

- Kích thước (cm): 200 x 59.8 x 61 cm

- Giá hãng: 72.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 58.080.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ