Shop

Showing all 100 results

Bếp điện Brandt TV1000B bếp domino

- Số bếp: 2

- Kích thước (cm): 5,5 x 27 x 49 cm

- Giá hãng: 11.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 10.620.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp điện Brandt TV1020B

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 5,5 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 17.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 16.110.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp điện Brandt TV1021B

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 5,5 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 15.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 13.950.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp điện Brandt TV1082B

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 4.1 x 75 x 49cm

- Giá hãng: 21.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 19.350.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp gas âm kính Brandt TG1212M

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 5.1 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 14.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 13.410.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp gas âm kính Brandt TG1213B

- Số bếp: 3 gas 1 điện

- Kích thước (cm): 5.1 x 56 x 48 cm

- Giá hãng: 15.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 13.950.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp gas Brandt TG1120B bếp domino

- Số bếp: 2

- Kích thước (cm): 5,1 x 26,5 x 48 cm

- Giá hãng: 10.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 9.450.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp liền lò Brandt KIP710X bếp tủ

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 85 x 60 x 61.8 cm

- Giá hãng: 59.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 50.915.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp liền lò Brandt KVP761W bếp tủ

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 85 x 60 x 61.8 cm

- Giá hãng: 49.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 42.075.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

BẾP TỪ BRANDT BPI6230BL

- Số bếp: 2

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 28.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.010.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1000B bếp domino

- Số bếp: 2

- Kích thước (cm): 6.4 x 26.5 x 49 cm

- Giá hãng: 18.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 17.010.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1013B bếp hỗn hợp từ + gas

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 6.6 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 31.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 25.520.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1015B 3 bếp

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 35.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 28.720.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1016B 4 bếp

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 37.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 32.215.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1022B 4 bếp CYCLIC

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 38.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 32.725.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1028B 3 bếp CYCLIC

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 36.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.025.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1033B Maxizone

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 39.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 33.575.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI1082B 4 bếp 80cm

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 6.4 x 75 x 49 cm

- Giá hãng: 41.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 35.615.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI112B 4 bếp

- Số bếp: 4

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 36.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.110.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI118B 3 bếp

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 32.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 27.625.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI118W 3 bếp

- Số bếp: 3

- Kích thước (cm): 6.4 x 56 x 49 cm

- Giá hãng: 33.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 28.475.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ Brandt TI607BU1 2 bếp

- Số bếp: 2

- Kích thước (cm): 64 x 66.5 x 34.5 cm

- Giá hãng: 25.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 22.950.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Bếp từ đơn Brandt TI2010S

- Mã sản phẩm: TI2010S

- Kích thước (cm): 128 x 365 x 455 mm

- Giá hãng: 5.950.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 4.760.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Cân thực phẩm Brandt BC52N

- Mã sản phẩm: BC52N

- Kích thước (cm): 5 kg

- Giá hãng: 1.550.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 1.395.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò hấp Brandt FV1000X

- Mã sản phẩm: FV1000X

- Kích thước (cm): 38 x 56.2 x 45 cm

- Giá hãng: 32.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 27.880.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò hấp Brandt FV1245X

- Mã sản phẩm: FV1245X

- Kích thước (cm): 45 x 56.2 x 45 cm

- Giá hãng: 35.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 30.175.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FC1045XS

- Mã sản phẩm: FC1045XS

- Kích thước (cm): 58.5 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 29.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.910.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FE1001XS

- Mã sản phẩm: FE1001XS

- Kích thước (cm): 58,5 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 19.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 17.550.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FE1011XS

- Mã sản phẩm: FE1011XS

- Kích thước (cm): 58,5 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 22.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 20.250.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FE1022XS

- Mã sản phẩm: FE1022XS

- Kích thước (cm): 58,5 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 25.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 23.310.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FE1245X

- Mã sản phẩm: FE1245X

- Kích thước (cm): 45,6 x 59,2 x 57,5 cm

- Giá hãng: 29.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.820.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FP1061W

- Mã sản phẩm: FP1061W

- Kích thước (cm): 58.5 x 56 x55 cm

- Giá hãng: 32.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 27.965.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FP1067XS

- Mã sản phẩm: FP1067XS

- Kích thước (cm): 58.5 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 37.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.875.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FP1245X

- Mã sản phẩm: FP1245X

- Kích thước (cm): 45.6 x 59.2 x 57.5 cm

- Giá hãng: 33.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 28.815.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FP1364M

- Mã sản phẩm: FP1364M

- Kích thước (cm): 58.5 x 56 x55 cm

- Giá hãng: 35.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 30.515.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng đa năng Brandt FC265MHB

- Mã sản phẩm: FC265MHB

- Kích thước (cm): 370 x 529 x 453 mm

- Giá hãng: 7.700.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 6.930.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng độc lập Brandt FC265MB

- Mã sản phẩm: FC265MB

- Kích thước (cm): 370 x 529 x 453 mm

- Giá hãng: 7.200.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 5.760.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò vi sóng Brandt ME1030W

- Mã sản phẩm: ME1030W

- Kích thước (cm): 38 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 21.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 19.440.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò vi sóng Brandt ME1030X

- Mã sản phẩm: ME1030X

- Kích thước (cm): 38 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 22.000.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 19.800.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò vi sóng Brandt ME1245M

- Mã sản phẩm: ME1245M

- Kích thước (cm): 45 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 35.700.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 30.345.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò vi sóng Brandt ME1255X

- Mã sản phẩm: ME1255X

- Kích thước (cm): 45 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 39.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 33.575.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò vi sóng Brandt SE2618S

- Mã sản phẩm: SE2618S

- Kích thước (cm): 30,5 x 51,3 x 42,5 cm

- Giá hãng: 11.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 10.710.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò vi sóng độc lập Brandt GE2622S

- Mã sản phẩm: GE2622S

- Kích thước (cm): 305 x 513 x 505 mm

- Giá hãng: Đang cập nhật

- Giá Khuyến mại: Đang cập nhật

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò vi sóng kèm nướng Brandt CE2642B/S

- Mã sản phẩm: CE2642B/S

- Kích thước (cm): 30,5 x 51,3 x 50,5 cm

- Giá hãng: 12.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 11.610.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò vi sóng kèm nướng Brandt CE3252B

- Mã sản phẩm: CE3252B

- Kích thước (cm): 33,5 x 52 x 51 cm

- Giá hãng: 13.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 12.240.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò vi sóng kèm nướng Brandt ME1040X

- Mã sản phẩm: ME1040X

- Kích thước (cm): 38 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 25.000.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 22.500.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy đóng gói thực phẩm SOU110

- Mã sản phẩm: SOU110

- Kích thước (cm): 100 x 370 x 205 mm

- Giá hãng: 4.400.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 3.740.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF5812A lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF5812A

- Kích thước (cm): 850 x 595 x 565 mm

- Giá hãng: 30.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.180.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF6110E lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF6110E

- Kích thước (cm): 85 x 59 x 60 cm

- Giá hãng: 26.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 23.940.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF7108E lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF7108E

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 25.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 23.310.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF7212E lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF7212E

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 31.700.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.945.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF8212LX lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF8212LX

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 32.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 27.625.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF9212LX lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF9212LX

- Kích thước (cm): 85 x 59 x 54 cm

- Giá hãng: 33.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 28.560.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt WFA0877A lồng ngang

- Mã sản phẩm: WFA0877A

- Kích thước (cm): 85 x 59 x 54 cm

- Giá hãng: 27.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 24.750.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt WFA1076A lồng ngang

- Mã sản phẩm: WFA1076A

- Kích thước (cm): 85 x 59 x 54 cm

- Giá hãng: 26.400.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 23.760.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt sấy Brandt WTD9811

- Mã sản phẩm:

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 7.200.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 6.480.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1010X động cơ rời (không ồn)

- Mã sản phẩm: AD1010X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 26.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 24.210.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1039X treo tường

- Mã sản phẩm: AD1039X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 19.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 17.550.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1117X treo tường

- Mã sản phẩm: AD1117X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 14.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 13.410.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1279B pull – out Decor

- Mã sản phẩm: AD1279B

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 27.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 24.840.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1390X downdraft

- Mã sản phẩm: AD1390X

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 75.100.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 63.835.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1579B pull – out Decor

- Mã sản phẩm: AD1579B

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 29.300.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.370.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD770XE1 treo tường

- Mã sản phẩm: AD770XE1

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 37.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.875.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD919X treo tường

- Mã sản phẩm: AD919X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 15.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 14.310.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD920M inox gương bóng

- Mã sản phẩm: AD920M

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 24.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 22.410.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD995XC

- Mã sản phẩm: AD995XC

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 15.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 14.040.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AT1346X pull – out

- Mã sản phẩm: AT1346X

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 12.650.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 11.385.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AT1349X pull – out

- Mã sản phẩm: AT1349X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 14.850.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 13.365.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi độc lập Brandt AD1118X

- Mã sản phẩm: AD1118X

- Kích thước (cm): 100 cm

- Giá hãng: 38.950.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 33.107.500 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi độc lập Brandt AD986X

- Mã sản phẩm: AD986X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 48.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 41.225.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi độc lập dạng đèn Brandt AD1079X

- Mã sản phẩm: AD1079X

- Kích thước (cm): 48 cm

- Giá hãng: 42.000.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 35.700.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt DFC1106S độc lập

- Mã sản phẩm:

- Kích thước (cm): 43,8 x 55 x 53 cm

- Giá hãng: 23.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 21.510.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt DFH1310X độc lập

- Mã sản phẩm: DFH1310X

- Kích thước (cm): 85 x 60 x 60 cm

- Giá hãng: 30.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.265.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt DFH13114W độc lập

- Mã sản phẩm: DFH13114W

- Kích thước (cm): 85 x 60 x 58 cm

- Giá hãng: 28.200.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 25.380.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt DFH13117X độc lập

- Mã sản phẩm: DFH13117X

- Kích thước (cm): 85 x 60 x 58 cm

- Giá hãng: 31.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 27.115.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt DKH1310IX kết hợp bếp từ

- Mã sản phẩm:

- Kích thước (cm): 89,3 x 60 x 60 cm

- Giá hãng: 66.000.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 56.100.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1144J âm

- Mã sản phẩm: VH1144J

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 33.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 28.475.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1200X âm tiết kiệm nước

- Mã sản phẩm: VH1200X

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 36.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.025.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1205JE âm

- Mã sản phẩm: VH1205JE

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 35.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 30.175.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1225JE1 âm

- Mã sản phẩm: VH1225JE1

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 34.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 29.325.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1225XE âm

- Mã sản phẩm: VH1225XE

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 39.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 33.830.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1235J âm tiết kiệm nước

- Mã sản phẩm: VH1235J

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 36.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.025.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1235X âm tiết kiệm nước

- Mã sản phẩm: VH1235X

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 37.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.875.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VS1009J âm 45 cm

- Mã sản phẩm: VS1009J

- Kích thước (cm): 82-87 x 44.5 x 58 cm

- Giá hãng: 25.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 23.310.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy sấy quần áo Brandt BFD92AE công nghệ bơm nhiệt

- Mã sản phẩm: BFD92AE

- Kích thước (cm): 85 x 60 x 60 cm

- Giá hãng: 39.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 33.915.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy sấy quần áo Brandt BWD35T công nghệ ngưng tụ

- Mã sản phẩm: BWD35T

- Kích thước (cm): 85 x 60 x 60 cm

- Giá hãng: 27.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 25.020.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy trộn bột Brandt KM544BG

- Mã sản phẩm: KM544BG

- Kích thước (cm): 355 x 555 x 471 mm

- Giá hãng: 9.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 8.910.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy xay cắt thực phẩm đa năng Brandt HAC300V

- Mã sản phẩm: HAC300V

- Kích thước (cm): 265 x 225 x 195 mm

- Giá hãng: 3.300.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 2.970.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy xay cắt thực phẩm đa năng Brandt ROB-707BX

- Mã sản phẩm: ROB-707BX

- Kích thước (cm): 545 x 448 x 463 mm

- Giá hãng: 7.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 6.320.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ bảo quản rượu vang Brandt CAV50B

- Mã sản phẩm: CAV50B

- Kích thước (cm): 81,2 x 61 x 58 cm

- Giá hãng: 38.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 32.725.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ bảo quản rượu vang Brandt CAV80X

- Mã sản phẩm: CAV80X

- Kích thước (cm): 82 x 59,5 x 57 cm

- Giá hãng: 59.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 50.830.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ bảo quản rượu vang Brandt CB354V

- Mã sản phẩm: CB354V

- Kích thước (cm): 85 x 54 x 56 cm

- Giá hãng: 44.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 35.600.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ bảo quản rượu vang Brandt CB377V

- Mã sản phẩm: CB377V

- Kích thước (cm): 176,8 x 59,5 x 57 cm

- Giá hãng: 79.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 67.575.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BFC1302VX độc lập

- Mã sản phẩm: BFC1302VX

- Kích thước (cm): 200.4 x 59.8 x 61 cm

- Giá hãng: 75.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 60.400.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BFC2322AN Black độc lập

- Mã sản phẩm: BFC2322AN

- Kích thước (cm): 185.4 x 59.8 x 61 cm

- Giá hãng: 47.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 38.000.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BFU382YNX + BFL2372YX side by side độc lập

- Mã sản phẩm: BFU382YNX + BFL2372YX

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: Đang cập nhật

- Giá Khuyến mại: Đang cập nhật

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BIL1373SI + BIU1223NI âm side by side

- Mã sản phẩm: BIL1373SI + BIU1223NI

- Kích thước (cm): 197 x 119.6 x 56.5 cm

- Giá hãng: 137.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 110.240.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BIL1373SI âm

- Mã sản phẩm: BIL1373SI

- Kích thước (cm): 197 x 59.8 x 56.5 cm

- Giá hãng: 69.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 59.415.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt BIU1223NI tủ đông âm

- Mã sản phẩm: BIU1223NI

- Kích thước (cm): 197 x 59.8 x 56.5 cm

- Giá hãng: 67.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 57.715.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Tủ lạnh Brandt CEN31700X độc lập

- Mã sản phẩm: CEN31700X

- Kích thước (cm): 200 x 59.8 x 61 cm

- Giá hãng: 72.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 58.080.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ