lò nướng

Showing all 10 results

Lò nướng Brandt FC1045XS

- Mã sản phẩm: FC1045XS

- Kích thước (cm): 58.5 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 29.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.910.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FE1001XS

- Mã sản phẩm: FE1001XS

- Kích thước (cm): 58,5 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 19.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 17.550.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FE1011XS

- Mã sản phẩm: FE1011XS

- Kích thước (cm): 58,5 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 22.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 20.250.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FE1022XS

- Mã sản phẩm: FE1022XS

- Kích thước (cm): 58,5 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 25.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 23.310.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FE1245X

- Mã sản phẩm: FE1245X

- Kích thước (cm): 45,6 x 59,2 x 57,5 cm

- Giá hãng: 29.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.820.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FP1061W

- Mã sản phẩm: FP1061W

- Kích thước (cm): 58.5 x 56 x55 cm

- Giá hãng: 32.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 27.965.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FP1067XS

- Mã sản phẩm: FP1067XS

- Kích thước (cm): 58.5 x 56 x 55 cm

- Giá hãng: 37.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.875.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FP1245X

- Mã sản phẩm: FP1245X

- Kích thước (cm): 45.6 x 59.2 x 57.5 cm

- Giá hãng: 33.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 28.815.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng Brandt FP1364M

- Mã sản phẩm: FP1364M

- Kích thước (cm): 58.5 x 56 x55 cm

- Giá hãng: 35.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 30.515.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Lò nướng độc lập Brandt FC265MB

- Mã sản phẩm: FC265MB

- Kích thước (cm): 370 x 529 x 453 mm

- Giá hãng: 7.200.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 5.760.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ