máy rửa bát

Showing all 13 results

Máy rửa bát Brandt DFC1106S độc lập

- Mã sản phẩm:

- Kích thước (cm): 43,8 x 55 x 53 cm

- Giá hãng: 23.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 21.510.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt DFH1310X độc lập

- Mã sản phẩm: DFH1310X

- Kích thước (cm): 85 x 60 x 60 cm

- Giá hãng: 30.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.265.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt DFH13114W độc lập

- Mã sản phẩm: DFH13114W

- Kích thước (cm): 85 x 60 x 58 cm

- Giá hãng: 28.200.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 25.380.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt DFH13117X độc lập

- Mã sản phẩm: DFH13117X

- Kích thước (cm): 85 x 60 x 58 cm

- Giá hãng: 31.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 27.115.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt DKH1310IX kết hợp bếp từ

- Mã sản phẩm:

- Kích thước (cm): 89,3 x 60 x 60 cm

- Giá hãng: 66.000.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 56.100.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1144J âm

- Mã sản phẩm: VH1144J

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 33.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 28.475.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1200X âm tiết kiệm nước

- Mã sản phẩm: VH1200X

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 36.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.025.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1205JE âm

- Mã sản phẩm: VH1205JE

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 35.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 30.175.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1225JE1 âm

- Mã sản phẩm: VH1225JE1

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 34.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 29.325.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1225XE âm

- Mã sản phẩm: VH1225XE

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 39.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 33.830.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1235J âm tiết kiệm nước

- Mã sản phẩm: VH1235J

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 36.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.025.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VH1235X âm tiết kiệm nước

- Mã sản phẩm: VH1235X

- Kích thước (cm): 82-89 x 60 x 55 cm

- Giá hãng: 37.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.875.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy rửa bát Brandt VS1009J âm 45 cm

- Mã sản phẩm: VS1009J

- Kích thước (cm): 82-87 x 44.5 x 58 cm

- Giá hãng: 25.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 23.310.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ