máy giặt

Showing all 8 results

Máy giặt Brandt BWF5812A lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF5812A

- Kích thước (cm): 850 x 595 x 565 mm

- Giá hãng: 30.800.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.180.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF6110E lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF6110E

- Kích thước (cm): 85 x 59 x 60 cm

- Giá hãng: 26.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 23.940.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF7108E lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF7108E

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 25.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 23.310.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF7212E lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF7212E

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 31.700.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.945.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF8212LX lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF8212LX

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 32.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 27.625.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt BWF9212LX lồng ngang

- Mã sản phẩm: BWF9212LX

- Kích thước (cm): 85 x 59 x 54 cm

- Giá hãng: 33.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 28.560.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt WFA0877A lồng ngang

- Mã sản phẩm: WFA0877A

- Kích thước (cm): 85 x 59 x 54 cm

- Giá hãng: 27.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 24.750.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy giặt Brandt WFA1076A lồng ngang

- Mã sản phẩm: WFA1076A

- Kích thước (cm): 85 x 59 x 54 cm

- Giá hãng: 26.400.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 23.760.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ