máy hút mùi

Showing all 15 results

Máy hút mùi Brandt AD1010X động cơ rời (không ồn)

- Mã sản phẩm: AD1010X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 26.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 24.210.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1039X treo tường

- Mã sản phẩm: AD1039X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 19.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 17.550.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1117X treo tường

- Mã sản phẩm: AD1117X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 14.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 13.410.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1279B pull – out Decor

- Mã sản phẩm: AD1279B

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 27.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 24.840.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1390X downdraft

- Mã sản phẩm: AD1390X

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 75.100.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 63.835.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD1579B pull – out Decor

- Mã sản phẩm: AD1579B

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 29.300.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 26.370.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD770XE1 treo tường

- Mã sản phẩm: AD770XE1

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 37.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 31.875.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD919X treo tường

- Mã sản phẩm: AD919X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 15.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 14.310.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD920M inox gương bóng

- Mã sản phẩm: AD920M

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 24.900.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 22.410.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AD995XC

- Mã sản phẩm: AD995XC

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 15.600.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 14.040.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AT1346X pull – out

- Mã sản phẩm: AT1346X

- Kích thước (cm):

- Giá hãng: 12.650.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 11.385.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi Brandt AT1349X pull – out

- Mã sản phẩm: AT1349X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 14.850.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 13.365.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi độc lập Brandt AD1118X

- Mã sản phẩm: AD1118X

- Kích thước (cm): 100 cm

- Giá hãng: 38.950.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 33.107.500 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi độc lập Brandt AD986X

- Mã sản phẩm: AD986X

- Kích thước (cm): 90 cm

- Giá hãng: 48.500.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 41.225.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ

Máy hút mùi độc lập dạng đèn Brandt AD1079X

- Mã sản phẩm: AD1079X

- Kích thước (cm): 48 cm

- Giá hãng: 42.000.000 vnđ

- Giá Khuyến mại: 35.700.000 vnđ

- Giá Super Sale: Đang cập nhật

Thêm vào giỏ